DIGIARJEN SUOSITUKSET PERHEILLE

Oulun kaupungissa on laadittu Digiarjen suositukset perheille vanhemmuuden tueksi. Vanhempien ja huoltajien tehtävänä on ohjata ja tukea lasten ja nuorten tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä hyvinvointia digitalisoituneessa arjessa.

Oulun kaupungissa on laadittu Digiarjen suositukset perheille vanhemmuuden tueksi. Vanhempien ja huoltajien tehtävänä on ohjata ja tukea lasten ja nuorten tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä hyvinvointia digitalisoituneessa arjessa. Aikuinen on vastuussa siitä, että lapsen ja nuoren digilaitteiden käytölle on luotu edellytykset niin, että lapsen arki on tasapainoista ja hyvinvointia edistävää. Suositukset sisältävät vinkkejä keskusteluun lapsen ja nuoren kanssa.

 

Oulun kaupungin suositukset pohjautuvat Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ruutuaikaa koskeviin suosituksiin sekä kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimuksiin. Suositusten laadintaan on osallistunut monialainen asiantuntijaryhmä, joka on kuullut eri ikäisiä lapsia ja nuoria sekä vanhempia ja huoltajia suositusten laadinnassa.

 

Suositusten teemat:

  1. Tutustu digitaaliseen mediaan ja ole läsnä lapsesi digiarjessa
  2. Sopikaa yhdessä perheen digisäännöistä
  3. Opeta digiturvataitoja
  4. Näytä esimerkkiä ja ohjaa lasta hyvään käytökseen
  5. Verkostoidu muiden vanhempien kanssa
  6. Tutustu aikuisena näihin

Tutustu ja ota käyttöön Digiarjen suositukset perheille: www.turvataitokasvatus.fi