Tunne- ja turvataitokasvatusta edistetään ja toteutetaan Oulun esi- ja peruskouluissa

Oulu täyttää etuajassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Väkivallaton lapsuus toimenpidesuunnitelmassa linjatun velvoitteen tarjota oppilaitoksissa lapsen ikä- ja kehitystason huomioivaa turvataitokasvatusta vuoteen 2025 mennessä. Tästä lukuvuodesta lähtien kaikissa Oulun perusopetuksen yksiköissä tarjotaan tunne- ja turvataitokasvatusta.


Julkisesti, opettajille, henkilökunnalle ja huoltajille